Klucz publiczny / Public Key :

Przepraszamy za wczorajszy (22.03.2010) brak dostępności ale nasze domeny zostały skompromitowane.

Aktualnie nasze serwery odpowiadają pod inną pulą adresów IP oraz nową domeną.
W związku z powyższym prosimy aby nie używać tej domeny.

Nie doszło do zagrożenia prywatności naszych użytkowników.

Nowy podpis cyfrowy:

Nowa domena:
Nowy adres webmail:
Nowy adres kontaktowy:
We apologize for yesterday (22.03.2010) lack of availability, but our domain has been compromised.

Currently, our servers respond with a different pool of IP addresses and new domain.
Therefore, please not to use this domain.

There was no threat to the privacy of our users.

New digital signature:

New domain:
The new webmail address:
New contact address: